Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Luxury For Princess. Wij waarderen onze klanten en hun privacy. Luxury For Princess handelt altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de van toepassing zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy beleid worden de verschillende manier waarop Luxury For Princess gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, besproken.

GEBRUIK VAN COOKIES OP ONZE WEBSITE

Luxury For Princess gebruikt op haar website cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Dit tekstbestandje kan worden gelezen door de browser die je gebruikt. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat een wachtwoord, waarmee je inlogt op een website, wordt 'onthouden' door jouw browser.

Geen persoonlijke gegevens
Het gebruik van cookies is veilig en schenden jouw privacy niet. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, uit cookies worden herleid. Alle gegevens die worden verzameld, beschouwen we als vertrouwelijk. De gegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt.

Hoe kan jij je cookies uitzetten?
Functionele en statische cookies zijn noodzakelijk om de site zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze kunt je niet uitzetten. Door onze website te bezoeken, stemt je automatisch in met het gebruik van deze cookies.

Als je desondanks niet wilt toestaan dat er cookies op uw computer worden opgeslagen, kun je jouw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. De methode voor het aanpassen van jouw cookie-instellingen verschilt per browser. Voor meer informatie over de opties voor het accepteren of uitzetten van cookies, raadpleeg de helpfunctie van uw internetbrowser. Zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond.

Gevolgen van cookies weigeren
Als je sommige of alle cookies in jouw webbrowser blokkeert, kan de blokkade ervoor zorgen dat onderdelen van sommige andere websites, zoals het winkelmandje of inlogfunctionaliteit, niet meer goed werkt.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERWERKEN VAN GEGEVENS?

Dit is het privacy- en cookiebeleid van Luxury For Princess, die zijn woonplaats heeft in Heerlen, op 6414 BB Roebroekweg 67, hierna ‘Luxury For Princess’ genoemd. Onze Kamer van Koophandel nummer is 70949786.

HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Luxury For Princess verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van jou voor de hieronder genoemde doeleinden. Hierna zal steeds naar de nummers van deze doeleinden worden verwezen.

 1. Om onze diensten te verlenen en te factureren
 2. Om jouw bestellingen af te handelen en jou te informeren over het verloop daarvan
 3. Om met jou te communiceren (waaronder het verzenden van berichten)
 4. Om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden
 5. Om onze diensten op jouw wensen af te stemmen
 6. Om onze diensten te optimaliseren
 7. Om jou extra diensten en voordelen aan te bieden
 8. Om jou te informeren over producten, evenementen, aanbiedingen en acties van de Luxury For Princess
 9. Om gepersonaliseerde reclame te tonen
 10. Om informatie over jou te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties)
 11. Om te controleren of je aan jouw betalingsverplichtingen kunt voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst
 12. Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren
 13. Om jouw identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan

1.1 GEBRUIK VAN LUXURY FOR PRINCESS WEBSITE

Als jij de Luxury For Princess website bezoekt, verzamelen wij door middel van technische, functionele en (alleen indien van toepassing analytische) cookies bepaalde gegevens over jou. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast jouw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan jou verbeteren. Toch kunt je ervoor kiezen om jezelf af te melden voor de cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan jij ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

UITGAANDE LINKS

De Luxury For Princess website kan links bevatten naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of (gebrek aan) privacybescherming van die websites. Daarom adviseren wij jou altijd de privacy verklaringen van de gelinkte websites te lezen.

1.1.1 BEZOEK AAN DE WEBSITE MET MIJN ACCOUNT

Een Account maakt het gebruik van de webshop gemakkelijk en handig. Ten behoeve van het gebruik van uw Account verwerken wij de volgende gegevens:

 • E-mailadres;
 • Naam, adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Klikgedrag? Nakijken
 • Transactiegeschiedenis
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw computer
 • Duur en tijdstip van het bezoek
 • Inloggegevens
 • Bank- en betaalgegevens indien een aankoop wordt gedaan
 • Gekochte producten

Wij gebruiken de gegevens die wij verkrijgen in het kader van jouw gebruik van de website met jouw Mijn Account voor de volgende doeleinden: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13.

1.1.2 BESTELLEN ALS GAST

Als jij online aankopen wilt doen zonder een Mijn Account aan te maken, kun je bestellen als gast. Wij verwerken in dat geval de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
 • E-mailadres
 • Bank- en betaalgegevens

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 1, 2, 3, 7, 8, 11,13.

1.1.3 IDEAL, OVERSCHRIJVING, PAYPAL (INCL. CREDIT CARD), BANKCONTACT/MR CASH, SOFORT BANKING OF CREDIT CARD BETALINGEN

Ten behoeve van het afwikkelen van jouw aankopen met bovenstaande middelen in de webshop, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Transactiegeschiedenis
 • Betaalwijze
 • Locatie & tijd
 • Land van herkomst van de creditcard/betaalpas

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 1, 2, 4, 10, 11, 13.

1.2 SOCIALE MEDIA

Luxury For Princess is op verschillende sociale media aanwezig, zoals Facebook en Instagram om jou te kunnen blijven inspireren. Als jij Luxury For Princess volgt via sociale media, of communiceert met of over Luxury For Princess via sociale media, verwerken wij de volgende gegevens zodat wij de inhoud van onze sociale media activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren:

 • Profielinformatie van het betreffende sociale medium
 • De bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot Luxury For Princess
 • In het platform opgeslagen metadata
 • Bij een deelname aan een actie of prijsvraag kunnen aanvullende gegevens worden verzameld, waarover jij voor deelname wordt geïnformeerd

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13.

1.2.1 FACEBOOK

Op onze website vind je knoppen die jou de mogelijkheid bieden om in te loggen op onze website via jouw Facebook account. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die door Facebook wordt geleverd. Deze code plaatst een cookie. Je kunt het privacy beleid doorlezen om te onderzoeken hoe Facebook deze informatie gebruikt.

1.3 KLANTENSERVICE

Als jij contact opneemt met of gebruik maakt van de diensten van Luxury For Princess, verzamelen wij de volgende gegevens om op jouw klacht, verzoek of vraag zo goed mogelijk te kunnen reageren:

 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Inhoud correspondentie
 • Naam, adres en woonplaats

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13.

1.4 WEBWINKELSOFTWARE

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento. Persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Magento heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Magento is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Magento behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Magento houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

1.5 WEBHOSTING

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van SoHosted. SoHosted verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. SoHosted heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. SoHosted is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van SoHosted. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. SoHosted heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

1.6 NIEUWSBRIEF LUXURY FOR PRINCESS

Indien jij dat wenst ontvang je periodiek de nieuwsbrief van Luxury For Princess per e-mail. De nieuwsbrief bevat informatie over producten, diensten, winacties en evenementen van Luxury For Princess en is zoveel mogelijk toegespitst op jouw interesses en voorkeuren wanneer die bij ons bekend zijn.

Wij kunnen jouw e-mailadres gebruiken om informatie te verzamelen over jouw gedrag op onze website. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien of jij via onze nieuwsbrief doorklikt naar de website en kunnen wij jou herkennen als je onze website bezoekt door middel van een tracking-link. Wij kunnen hierdoor volgen welke acties jij neemt vanuit de e-mail.

De frequentie van verzending kan afhangen van jouw persoonlijke voorkeuren. Indien je bijvoorbeeld aangeeft interesse te hebben in meerdere productgroepen of evenementen in de Mijn Account omgeving, kan het zijn dat je hierover vaker wordt geïnformeerd dan wanneer jouw interesse slechts één productgroep betreft.

Als jij de nieuwsbrief van de Luxury For Princess ontvangt, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Geboortedatum (optioneel)
 • Voorkeuren
 • Tijdstip waarop de e-mail wordt geopend
 • Klikgedrag e-mail

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14.

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Als je geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen, kun je op de ‘unsubscribe’ link klikken in de nieuwsbrief. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

1.7 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEKEN

Indien jij deelneemt aan een klanttevredenheidsonderzoek van Luxury For Princess, verwerken wij de volgende gegevens zodat de uitkomsten van het onderzoek gebruikt kunnen worden voor verbeteringen binnen Luxury For Princess in de breedste zin van het woord:

 • E-mailadres
 • Uitkomst onderzoek
 • Naam, adres en woonplaats (alleen op jouw verzoek)

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 4, 5, 6.

1.8 VERZENDEN EN LOGISTIEK

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van UPS en DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met UPS of DHL delen. UPS of DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat UPS of DHL onderaannemers inschakelt, stelt UPS of DHL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

1.9 FACTURATIE EN BOEKHOUDEN

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-Boekhouden. Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-Boekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. E-Boekhouden gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

2.0 BEVEILIGING

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, veranderingen of distributie door onbevoegden. We gebruiken HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) en SSL (Secure Sockets Layer)-certificaten om onze website te beschermen, met name op de webpagina's waar je jouw persoonlijke gegevens moet invullen. Op deze manier kunnen derden die niets met jouw gegevens hebben te maken, het niet bereiken. De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. De medewerkers die toegang hebben tot de klantendata worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze data om te gaan en er rust een geheimhoudingsplicht op hen. Meerdere keren per jaar worden er beveiligingschecks gedaan om de veiligheid van jouw gegevens te kunnen blijven waarborgen. Eventuele issues die hieruit voortkomen worden direct geadresseerd, opgepakt en opgelost.

De betalingspagina wordt gehost door MultiSafePay of ICEPAY, een van de grootste en veiligste betalingsdienstaanbieders. Wij hanteren geen betalingsgegevens op onze server. Alle betalingsgegevens worden bij MultiSafePay en ICEPAY opgeslagen. Meerdere keren per jaar worden er beveiligingschecks gedaan om de veiligheid van jouw gegevens te kunnen blijven waarborgen. Eventuele issues die hieruit voortkomen worden direct geadresseerd, opgepakt en opgelost.

2.1 GOOGLE ANALYTICS

Ten slotte slaat Luxury For Princess informatie op (onder andere het door jou gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website. Hierbij maken wij gebruik van Google Analytics om te bepalen hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief onze advertenties zijn op de zoekresultaten van Google. Deze informatie, inclusief jouw IP-adres, wordt door Google verzonden en opgeslagen op servers in de VS. Lees in dit verband het privacy beleid van Google voor meer informatie en ook het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Via onze website worden cookies door Google geplaatst als onderdeel van de 'Analytics' -dienst. Google kan deze informatie aan derden verstrekken voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover deze derden deze gegevens namens Google verwerken. Wij hebben geen invloed op deze praktijken. Wij hebben geen toestemming gegeven aan Google om de verworven analytics voor andere diensten te gebruiken.

2.2 INZAGE EN CORRECTIE

Als je wilt weten welke gegevens Luxury For Princess over jou heeft vastgelegd of als jij gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je niet via uw Mijn Account kunt wijzigen, kun je contact opnemen met Luxury For Princess via info@luxuryforprincess.com.

2.3 ALTERNATIES VAN HET PRIVACYBELEID

Wij kunnen dit beleid op elk moment bijwerken. Wij wijzen op wijzigingen door de datum boven aan het beleid te updaten. Je accepteert de meest recente versie van ons privacy- en cookiebeleid elke keer dat je deze website invult en gebruikt.

VRAGEN?

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je ons mailen via info@luxuryforprincess.com.

In principe, door gebruik te maken van onze site, ga je akkoord met de voorwaarden op deze pagina. Bereik ons team via info@luxuryforprincess.com met eventuele vragen!